Společenská odpovědnost

Společenská odpovědnost a trvalá udržitelnost je jedním ze samozřejmých pilířů chování v naší společnosti Business Logic i mimo ni. Základní principy a stanoviska společenské odpovědnosti jsme shrnuli v dokumentu Společenská odpovědnost - interní politika a stanoviska a pamatujeme na ně při všech našich aktivitách.

Dnes naše společnost patří mezi nejvýznamnější softwarové dodavatele ve Zlínském kraji. Hodnoty a pilíře, na kterých naše společnost stojí, však vycházejí již z doby jejího založení v roce 2008.

Jedním z hlavních důvodů založení naší společnosti byl nedostatek kvalitních pracovních příležitostí ve Zlínském kraji pro vysoce kvalifikované specialisty a experty. Díky tomu, jsme stáli před volbou práce pro společnosti ze zahraničí, Prahy či Brna, nebo si založit společnost vlastní :-).

Tou největší motivací však bylo a stále je, vytvoření něčeho, co má větší hodnotu než peníze, nebo jednotlivec. Něčeho většího. Firmy postavené na silných principech a pilířích, které zajistí spokojenost lidem v ní pracujících i okolo ní.

Tato spokojenost je základním pilířem, na kterém stavíme úspěch naší společnosti v dnešní době, ale i v budoucnu.

Základní kameny naší společnosti

Primárním cílem naší společnosti je, aby každý její člen od akcionáře až po řadového zaměstnance byl spokojený ve své práci i mimo ni. Věříme, že tato spokojenost se odvíjí od několika základních stavebních kamenů.

Jistota

společnost je postavena na pevných ekonomických základech a je dobře řízena

Zábava

aby se práce dělala dobře, tak musí bavit

Vysoké cíle

v rámci naší práce se snažíme vždy vybudovat něco většího

Rodina

společnost staví na rodinných základech a přistupuje tak ke všem svým zaměstnancům

Mezinárodní spolupráce

V roce 2022 se naše společnost stala členem iniciativy Organizace spojených národů s názvem Global Compact, anglicky United Nation Global Compact. Toto společenství, sdružující více než 12 000 podnikatelských subjektů z celého světa a z mnoha různých odvětví, usiluje o trvale udržitelný rozvoj naší civilizace s důrazem na respektování lidských a pracovních práv jednotlivců, na ochranu životního prostředí a na boj s korupcí. Naše společnost se tak může přímo zapojit do bohaté výměny zkušeností v těchto oblastech a především dál řízeně pracovat ve svém rozvoji a zdokonalování.

Odpovědné nakládání s osobními a citlivými údaji klientů

Jedním z důležitých aspektů odpovědného chování firem v našem oboru je také odpovědné a bezpečné nakládání s osobními daty klientů, případě klientů našich klientů.

Obhajoba certifikátu ISO 27001 v roce 2020 je jedním z potvrzení našeho dlouhodobě systematického přístupu k ochraně osobních údajů.

Firemní filantropie

Součástí naší činnosti je podpora neziskových organizací. Do této činnosti často aktivně zapojujeme všechny členy týmu Business Logic. Celý tým, má tak možnost příspěvkem společnosti nebo jen svou činností pomoci přispět prospěšné věci na základě svého vlastního výběru.

Spolupráce s univerzitou

Za dobu naší spolupráce jsme pomohli několika stům studentům a absolventům k získání praxe v hi-tech oboru s vysokou přidanou hodnotou.
Vedení společnosti úspěšně odvedlo několik desítek bakalářských a diplomových prací na úrovni konzultací či oponentur. Díky našim kolegům a přispění celé společnosti se podařilo na Univerzitě Tomáše Bati personálně zajistit několik odborných předmětů z oblasti vývoje softwarových aplikací specialisty s praxí z oboru.

Charitativní a prospěšná činnost

Skaut - Skautské krizové centrum Zlín

Skautské krizové centrum Zlín vzniklo jako reakce na akutní potřebu pomoci během pandemie COVID-19. Skauti a dobrovolníci zajišťovali nákupy a vše potřebné pro seniory, šití a distribuci roušek a především se snažili být co nejvíce nápomocní všem v průběhu první vlny pandemie. Zaměstnanci Blogic přispěli finančně i materiálně a díky tomu dětští lékaři ve Zlíně a okolí mohli být zásobení celoobličejovými maskami!

Savio

Savio se v rámci preventivních programů pro školy angažuje ve Zlíně a pomáhá řešit problémy nové generace jako je například kyberšikana, sebepoškozování, záškoláctví, vandalismus či jiné rizikové chování. Preventivní programy i chod spolku podpořil tým několikrát. Díky peněžním příspěvkům byly financovány programy hned pro několik tříd najednou!

Život je dar

Nadace Život je dar přišla s projektem, který podporuje onkologické oddělení KNTB. Každý si uvědomuje, že život je skutečný dar a zdraví je to nejcennější, co máme. Ani lidem z týmu Blogic není lhostejných život druhých a proto finančně podpořili tuto nadaci, díky čemuž pomohli lidem trpícím onkologickým onemocněním.

Babybox

Babybox pro odložené děti pomáhá dětem, rodičům a matkám, které se v tísnivé situaci nedokážou postarat o novorozence. Blogic tým přispěl na osudy zmíněných odložených miminek, která by bez existence a pomoci BabyBoxu nenašla svá zázemí a podporu na cestě svým životem.

Další podpořené subjekty
 • Mateřská školka Okružní Zlín
 • Podpora publikace Sešit plný hodnot - knížka pro děti
 • Podpora publikace Dubínek a Modřínek aneb malá dobrodružství lesních skřítků - knížka pro děti
 • Útulek pro zvířata v nouzi Zlín - Vršava
 • Námořnická unie Apráles
 • Svaz neslyšících a nedoslýchavých Vsetín
 • Velvyslanectví Ukrajiny v České republice
 • Národopisný spolek Klobučan
Naše Natálka

Pro rok 2020 jsme podpořili cyklistku Natálii Sichálkovou, patřící do rodinných přátel Blogicu, v jejím nadšení a neuvěřitelných výkonech v cyklistice. Jsme nadšení a máme velkou radost z jejího nasazení a výsledků, kterých dosahuje Blogic tým.

Akce Roušky 2020

V březnu 2020 v době největšího nedostatku ochranných prostředků jsme se rozhodli zapojit do pomoci zdravotním a sociálním ústavům. V rámci této pomoci náš tým s přispěním naší společnosti vlastními silami i s pomocí spřátelených společností dodal do potřebných ústavů více než 5 000 ks roušek a finančně podpořit dodání i dalších ochranných pomůcek (celoobličejové štíty).

V rámci pomoci jsme podpořili tyto subjekty:
 • vojenská nemocnice Olomouc
 • nemocnice Karviná
 • onkologie Kroměříž
 • dětské oddělení nemocnice Šumperk
 • nemocnice sv.Anny Brno
 • a další
Budoucnost v Zilicon

Zilicon je jednou z našich vizí pro následující dekádu. Zlín má díky Univerzitě Tomáše Bati a dostatku vysoce kvalifikovaných absolventů v oboru, ale také díky podnikatelské tradici dané Baťovskou historií veškeré předpoklady pro zařazení Zlína mezi nejvýznamnější hi-tech vývojová centra v České republice.

V rámci našich činností podporujeme vznik nových startupů nebo produktových společností ať už formou spin-offů, nebo investicí do samostatných startup společností. Touto cestou sledujeme zapojení opět většího počtu absolventů do zajímavých projektů v hi-tech oboru ve Zlíně a zvýšení významu Zlína jako vývojového centra v ČR.

“Věříme, že zlínské údolí má šanci stát se moravským Zilicon Valley.”
Kontaktujte nás

Vaše dotazy nás posouvají dále. Neváhejte se na nás obrátit s jakýmkoliv požadavkem.

Zlín
Vědeckotechnický park ICT
Nad Stráněmi 5656, 760 05 Zlín
Česká republika
phone+420 576 013 706
Praha
Opletalova 4
110 00 Praha 1
Česká republika
phone+420 576 013 706
Vsetín
Dolní náměstí 309/1
755 01 Vsetín
Česká republika
phone+420 576 013 706
Nový Jičín
Palackého 23
741 01 Nový Jičín
Česká republika
phone+420 576 013 706
Olomouc
Zahradní 1036/4
779 00 Olomouc
Česká republika
phone+420 576 013 706

Nebo nás sledujte na sociálních sítích

innovation by software