top of page

Vytvoříme pro vás řešení, které bude odpovídat přesně vašim potřebám. 

Mějte své aplikace pod kontrolou a identifikujte případné problémy včas. 

Elektronizace dokumentů vám umožní soustředit se na priority vašeho podnikání.

Nechte vedení a péči o vývojářský tým na nás, vám tak zbyde více času na váš core business.

AI se stává přirozenou součástí informačních ekosystémů. Nezůstávejte stát bokem.

11.jpg

SPOLEČENSKÁ ODPOVĚDNOST

Staráme se o sebe navzájem i o naše okolí.

Společenská odpovědnost a trvalá udržitelnost je jedním ze samozřejmých pilířů chování v naší společnosti Blogic i mimo ni. Základní principy a stanoviska společenské odpovědnosti jsme shrnuli v dokumentu Společenská odpovědnost - interní politika a stanoviska a pamatujeme na ně při všech našich aktivitách.

Dnes naše společnost patří mezi nejvýznamnější softwarové dodavatele ve Zlínském kraji. Hodnoty, na kterých naše společnost stojí, však vycházejí již z doby jejího založení v roce 2008.

Jedním z hlavních důvodů založení naší společnosti byl nedostatek kvalitních pracovních příležitostí pro vysoce kvalifikované specialisty a experty ve Zlínském kraji. Díky tomu jsme stáli před volbou zda pracovat pro společnosti z Prahy, Brna či ze zahraničí, anebo si založit společnost vlastní :-).

Tou největší motivací však bylo a stále je, vytvoření něčeho, co má větší hodnotu než peníze, nebo jednotlivec. Něčeho většího. Proto jsme začali budovat firmu postavenou na silných hodnotách a principech, která zajistí spokojenost nejen lidem, kteří v ní pracující, ale i těm okolo ní.

Tato spokojenost je základním kamenem, na kterém stavíme úspěch naší společnosti dnes i v budoucnu.

Společenská odpovědnost

Mezinárodní spolupráce

V roce 2022 se naše společnost stala členem iniciativy Organizace spojených národů s názvem Global Compact, anglicky United Nation Global Compact. Toto společenství, sdružující více než 12 000 podnikatelských subjektů z celého světa a z mnoha různých odvětví, usiluje o trvale udržitelný rozvoj naší civilizace s důrazem na respektování lidských a pracovních práv jednotlivců, na ochranu životního prostředí a na boj s korupcí. Naše společnost se tak může přímo zapojit do bohaté výměny zkušeností v těchto oblastech a především dál řízeně pracovat na svém rozvoji a zdokonalování.

Odpovědné nakládání s osobními a citlivými údaji klientů

Jedním z důležitých aspektů odpovědného chování firem v našem oboru je také odpovědné a bezpečné nakládání
s osobními daty klientů, případě klientů našich klientů.

Obhajoba certifikátu ISO 27001 v roce 2020 je jedním z potvrzení našeho dlouhodobě systematického přístupu k ochraně osobních údajů.

bottom of page