top of page

Vytvoříme pro vás řešení, které bude odpovídat přesně vašim potřebám. 

Mějte své aplikace pod kontrolou a identifikujte případné problémy včas. 

Elektronizace dokumentů vám umožní soustředit se na priority vašeho podnikání.

Nechte vedení a péči o vývojářský tým na nás, vám tak zbyde více času na váš core business.

AI se stává přirozenou součástí informačních ekosystémů. Nezůstávejte stát bokem.

BG_HP.jpg

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Totožnost a kontaktní údaje správce

Správcem Vašich osobních údajů je obchodní společnost Business Logic s.r.o., se sídlem Nad Stráněmi 5656, 760 05 Zlín, identifikační číslo: 28308751, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 60268 (dále jen „správce“).

Kontaktní údaje správce jsou následující: Business Logic s.r.o., Nad Stráněmi 5656, 760 05 Zlín, adresa elektronické pošty info@blogic.cz,

telefon +420 605 836 840.

Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

Právní základ zpracování osobních údajů

Právním základem zpracování Vašich osobních údajů je Váš souhlas dávaný tímto správci ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. a) Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

Druh osobních údajů a účel jejich zpracování

Aby mohl správce kompletně vyřídit Vaši poptávku, či jakýkoliv dotaz, potřebuje k tomu od Vás získat následující informace:

  • jméno a příjmení,

  • kontaktní informace včetně e-mailu a telefonního čísla.

Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 nařízení.

Doba uložení osobních údajů

Vaše osobní údaje budou zpracovávány pouze po dobu nezbytně nutnou k účelu zpracování a dále po dobu nutnou pro účely archivování podle příslušných obecně závazných právních předpisů, nejdéle však po dobu stanovenou obecně závaznými právními předpisy.

Další příjemci osobních údajů

Dalšími příjemci Vašich osobních údajů jsou osoby zajišťující pro správce technické služby související s provozem webu, včetně provozu software a ukládání dat.

Správce nemá v úmyslu předat Vaše osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.

Práva subjektu údajů

Za podmínek stanovených v nařízení máte právo požadovat od správce přístup k Vašim osobním údajům, právo na opravu nebo výmaz Vašich osobních údajů, popřípadě omezení jejich zpracování, právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů, a dále právo na přenositelnost Vašich osobních údajů.

Pokud byste se domníval(a), že zpracováním Vašich osobních údajů bylo porušeno či je porušováno nařízení, máte mimo jiné právo podat stížnost u dozorového úřadu.

Nemáte povinnost osobní údaje poskytnout. Poskytnutí Vašich osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy a bez poskytnutí Vašich osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce splnit.

Informační memoranda

Informační memorandum pro zákazníky
 

Informační memorandum pro zaměstnance

bottom of page