top of page

Vývoj na míru

Vytvoříme pro vás řešení, které bude odpovídat přesně vašim potřebám. 

Observability (APM)

Mějte své aplikace pod kontrolou a identifikujte případné problémy včas. 

DocuSign

Elektronizace dokumentů vám umožní soustředit se na priority vašeho podnikání.

Team leasing

Nechte vedení a péči o vývojářský tým na nás, vám tak zbyde více času na váš core business.

Umělá inteligence

AI se stává přirozenou součástí informačních ekosystémů. Nezůstávejte stát bokem.

BG_HP.jpg

VZDĚLÁNÍ
A EDUKACE

Pomáháme talentům růst.

Naše společnost je od svého založení úzce spjata s Univerzitou Tomáše Bati ve Zlíně. Za dobu naší spolupráce jsme několika stům studentům a absolventům pomohli získat praxi v hi-tech oboru
s vysokou přidanou hodnotou.

Členové našeho managementu  úspěšně odvedli několik desítek bakalářských a diplomových prací na úrovni konzultací či oponentur. 

Díky našim kolegům a přispění celé společnosti se podařilo na Univerzitě Tomáše Bati personálně, specialisty z praxe, zajistit několik odborných předmětů z oblasti vývoje softwarových aplikací. 

S UTB spolupracujeme i v dalších oblastech, např. se pravidelně účastníme  workshopů a veletrhů pro studenty, zajišťujeme odborné přednášky, finančně podporujeme univerzitní akce či oceňujeme nejlepší studenty.

Spolupráce s univerzitou

Spolupráce se středními školami

Dlouhodobě spolupracujeme také se středními školami, které se ve Zlínském a Moravskoslezském kraji zaměřují na IT obory.  Praxi u nás už absolvovalo více než šest desítek studentů, kteří díky našim zkušeným mentorům mohli  poprvé nahlédnout do reality a vyzkoušet si týmovou práci na společném projektu.

bottom of page