top of page

Vytvoříme pro vás řešení, které bude odpovídat přesně vašim potřebám. 

Mějte své aplikace pod kontrolou a identifikujte případné problémy včas. 

Elektronizace dokumentů vám umožní soustředit se na priority vašeho podnikání.

Nechte vedení a péči o vývojářský tým na nás, vám tak zbyde více času na váš core business.

AI se stává přirozenou součástí informačních ekosystémů. Nezůstávejte stát bokem.

11.jpg

CHARITATIVNÍ ČINNOST

Pomáháme tam, kde je to potřeba.

Savio se v rámci preventivních programů pro školy angažuje ve Zlíně a pomáhá řešit problémy nové generace jako je například kyberšikana, sebepoškozování, záškoláctví, vandalismus či jiné rizikové chování. Preventivní programy i chod spolku podpořil tým několikrát. Díky peněžním příspěvkům byly financovány programy hned pro několik tříd najednou!

Kritická válečná situace na Ukrajině nebyla Blogic týmu lhostejná, okamžitě jsme začali pátrat, jak můžeme Ukrajině a jejím občanům pomoci. Rozhodli jsme se poskytnout zemi potřebnou podporu v podobě finančního příspěvku, který jsme zaslali přímo na Velvyslanectví Ukrajiny v Praze. Prostředky pak byly využity na nákup nezbytného obranného a zdravotnického materiálu.  Jsme hrdí, že jsme se semkli, že vyznáváme stejné hodnoty a že nám není jedno, v jakém světě budeme žít. Věříme, že každá malá pomoc může být pro někoho velkou oporou a doufáme, že stabilita v této oblasti bude brzy obnovena.

Babybox pro odložené děti pomáhá dětem, rodičům a matkám, které se v tísnivé situaci nedokážou postarat o novorozence. Blogic tým přispěl na osudy zmíněných odložených miminek, která by bez existence a pomoci BabyBoxu nenašla svá zázemí a podporu na cestě svým životem.

  • Mateřská školka Okružní Zlín

  • Podpora publikace Sešit plný hodnot - knížka pro děti

  • Podpora publikace Dubínek a Modřínek aneb malá dobrodružství lesních skřítků - knížka pro děti

  • Útulek pro zvířata v nouzi Zlín - Vršava

  • Námořnická unie Apráles

  • Svaz neslyšících a nedoslýchavých Vsetín

  • Velvyslanectví Ukrajiny v České republice

  • Národopisný spolek Klobučan

  • Nadace Šance

  • Lobby - Gamingový a  technologický event

Nezisková organizace pomáhá hematologicky, onkologicky a chronicky nemocným dětem a jejich rodinám na Dětské klinice Fakultní nemocnice Olomouc. Společnost Blogic podpořila tyto vážně nemocné děti zakoupením tradičních Vánočních hvězd pro všechny členy Blogic týmu.

Nela  pochází ze Zlína a je nejlepší mentálně postiženou plavkyní v České republice. Díky tomu si poprvé vybojovala účast na mezinárodních 2. Evropských letních hrách v Polsku Virtus summer games 2022. Jsme rádi, že jsme jí mohli pomoci splnit sen zúčastnit se mezinárodních závodů v závodním plavání, kde dosáhla skvělého finálového umístění a pokořila čtyři osobní rekordy! A my Nele dál fandíme a přejeme jí, aby splnila i svůj další cíl - dostat co nejblíže k evropské špičce.

V březnu 2020 v době největšího nedostatku ochranných prostředků jsme se i my rozhodli zapojit do pomoci nemocnicím a sociálním ústavům. Náš tým a naše společnost vlastními silami i s pomocí spřátelených společností dodal do Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně, Vojenské nemocnice Olomouc, nemocnice v Karviné, v Kroměříži a v Šumperku a dalších více než 5 000 ks roušek a finančně podpořil i dodání celoobličejových štítů. 

Spolupracovali jsme také se Skautským krizovým centrem ve Zlíně, které bylo v průběhu první vlny pandemie v průběhu první vlny pandemie založeno . Dobrovolníci z řad nejen skautů zajišťovali nákupy a  ostatní nutné záležitosti pro seniory, šili
a rozváželi roušky a především se snažili být co nejvíce nápomocní všem. Tým Blogic i zde přispěl finančně a materiálně a díky tomu byli dětští lékaři ve Zlíně a okolí vybaveni celoobličejovými maskami.

Plavkyně Nela Divošová

Další podpořené subjekty

Pandemie Covid-19

Život je dar

Babybox

Nadace Šance Olomouc

Savio

Pomoc Ukrajině

Nadace Život je dar přišla s projektem, který podporuje onkologické oddělení KNTB. Každý si uvědomuje, že život je skutečný dar a zdraví je to nejcennější, co máme. Ani lidem z týmu Blogic není lhostejných život druhých a proto finančně podpořili tuto nadaci, díky čemuž pomohli lidem trpícím onkologickým onemocněním.

bottom of page