Informace o zpracování osobních údajů

Společnost Business Logic s.r.o. provádí zpracování Vašich osobních údajů prostřednictvím webového kontaktního formuláře. Slouží osobám, které mají zájem o služby Business Logic s.r.o., mají zájem pro Business Logic s.r.o. pracovat nebo je zajímají jiné informace o Business Logic s.r.o.

totoznost

Totožnost a kontaktní údaje správce

Správcem Vašich osobních údajů je obchodní společnost Business Logic s.r.o., se sídlem Nad Stráněmi 5656, 760 05 Zlín, identifikační číslo: 28308751, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 60268 (dále jen „správce“).

Kontaktní údaje správce jsou následující: Business Logic s.r.o., Nad Stráněmi 5656, 760 05 Zlín, adresa elektronické pošty info@blogic.cz, telefon +420 576 013 706

Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

pravni-zaklad

Právní základ zpracování osobních údajů

Právním základem zpracování Vašich osobních údajů je Váš souhlas dávaný tímto správci ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. a) Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

druh-osobnich-udaju

Druh osobních údajů a účel jejich zpracování

Aby mohl správce kompletně vyřídit Vaši poptávku, či jakýkoliv dotaz, potřebuje k tomu od Vás získat následující informace:

  • jméno a příjmení
  • kontaktní informace včetně e-mailu a telefonního čísla

Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 nařízení.

doba-ulozeni

Doba uložení osobních údajů

Vaše osobní údaje budou zpracovávány pouze po dobu nezbytně nutnou k účelu zpracování a dále po dobu nutnou pro účely archivování podle příslušných obecně závazných právních předpisů, nejdéle však po dobu stanovenou obecně závaznými právními předpisy.

prijemci

Další příjemci osobních údajů

Dalšími příjemci Vašich osobních údajů jsou osoby zajišťující pro správce technické služby související s provozem webu, včetně provozu software a ukládání dat.

Správce nemá v úmyslu předat Vaše osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.

prava-subjektu

Práva subjektu údajů

Za podmínek stanovených v nařízení máte právo požadovat od správce přístup k Vašim osobním údajům, právo na opravu nebo výmaz Vašich osobních údajů, popřípadě omezení jejich zpracování, právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů, a dále právo na přenositelnost Vašich osobních údajů.

Pokud byste se domníval(a), že zpracováním Vašich osobních údajů bylo porušeno či je porušováno nařízení, máte mimo jiné právo podat stížnost u dozorového úřadu.

Nemáte povinnost osobní údaje poskytnout. Poskytnutí Vašich osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy a bez poskytnutí Vašich osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce splnit.

Kontaktujte nás

Vaše dotazy nás posouvají dále. Neváhejte se na nás obrátit s jakýmkoliv požadavkem.

Zlín
Vědeckotechnický park ICT
Nad Stráněmi 5656, 760 05 Zlín
Česká republika
phone+420 576 013 706
Praha
Opletalova 4
110 00 Praha 1
Česká republika
phone+420 576 013 706
Vsetín
Dolní náměstí 309/1
755 01 Vsetín
Česká republika
phone+420 576 013 706
Nový Jičín
Palackého 23
741 01 Nový Jičín
Česká republika
phone+420 576 013 706
Olomouc
Zahradní 1036/4
779 00 Olomouc
Česká republika
phone+420 576 013 706

Nebo nás sledujte na sociálních sítích

innovation by software