top of page
EN

Společenská odpovědnost a trvalá udržitelnost je jedním ze samozřejmých pilířů chování v naší společnosti Business Logic i mimo ni. Základní principy a stanoviska společenské odpovědnosti jsme shrnuli v dokumentu Společenská odpovědnost - interní politika a stanoviska a pamatujeme na ně při všech našich aktivitách.

Společenská odpovědnost

Dnes naše společnost patří mezi nejvýznamnější softwarové dodavatele ve Zlínském kraji. Hodnoty, na kterých naše společnost stojí, však vycházejí již z doby jejího založení v roce 2008.

Jedním z hlavních důvodů založení naší společnosti byl nedostatek kvalitních pracovních příležitostí pro vysoce kvalifikované specialisty a experty ve Zlínském kraji. Díky tomu jsme stáli před volbou zda pracovat pro společnosti z Prahy, Brna či ze zahraničí, anebo si založit společnost vlastní :-).

Tou největší motivací však bylo a stále je, vytvoření něčeho, co má větší hodnotu než peníze, nebo jednotlivec. Něčeho většího. Proto jsme začali budovat firmu postavenou na silných hodnotách a principech, která zajistí spokojenost nejen lidem, kteří v ní pracující, ale i těm okolo ní.

Tato spokojenost je základním kamenem, na kterém stavíme úspěch naší společnosti dnes i v budoucnu.

Primárním cílem naší společnosti je, aby každý její člen od akcionáře až po řadového zaměstnance byl spokojený ve své práci i mimo ni. Věříme, že tato spokojenost se odvíjí od několika základních stavebních kamenů.

Základní kameny naší společnosti

společnost je postavena na pevných ekonomických základech a je dobře řízena

Jistota

aby se práce dělala dobře, tak musí bavit

Zábava

v rámci naší práce se snažíme vždy vybudovat něco většího

Vysoké cíle

společnost staví na rodinných základech a přistupuje tak ke všem svým zaměstnancům

Rodina

V roce 2022 se naše společnost stala členem iniciativy Organizace spojených národů s názvem Global Compact, anglicky United Nation Global Compact. Toto společenství, sdružující více než 12 000 podnikatelských subjektů z celého světa a z mnoha různých odvětví, usiluje o trvale udržitelný rozvoj naší civilizace s důrazem na respektování lidských a pracovních práv jednotlivců, na ochranu životního prostředí a na boj s korupcí. Naše společnost se tak může přímo zapojit do bohaté výměny zkušeností v těchto oblastech a především dál řízeně pracovat na svém rozvoji a zdokonalování.

Mezinárodní spolupráce

Odpovědné nakládání s osobními a citlivými údaji klientů

Jedním z důležitých aspektů odpovědného chování firem v našem oboru je také odpovědné a bezpečné nakládání s osobními daty klientů, případě klientů našich klientů.

Obhajoba certifikátu ISO 27001 v roce 2020 je jedním z potvrzení našeho dlouhodobě systematického přístupu k ochraně osobních údajů.

Spolupráce s univerzitou

Firemní filantropie

Naše společnost je od svého založení úzce spjata s Univerzitou Tomáše Bati ve Zlíně. Za dobu naší spolupráce jsme několika stům studentům a absolventům pomohli získat praxi v hi-tech oboru s vysokou přidanou hodnotou.

Členové našeho managementu  úspěšně odvedli několik desítek bakalářských a diplomových prací na úrovni konzultací či oponentur. 

Naše společnost podporuje neziskové organizace. Do této činnosti se často aktivně zapojují všichni členové týmu Business Logic. Celý tým tak má možnost příspěvkem společnosti nebo jen svou činností pomoci pomoci dobré věci podle svého výběru.

SAVIO

Savio se v rámci preventivních programů pro školy angažuje ve Zlíně a pomáhá řešit problémy nové generace jako je například kyberšikana, sebepoškozování, záškoláctví, vandalismus či jiné rizikové chování. Preventivní programy i chod spolku podpořil tým několikrát. Díky peněžním příspěvkům byly financovány programy hned pro několik tříd najednou!

ŽIVOT JE DAR

Nadace Život je dar přišla s projektem, který podporuje onkologické oddělení KNTB. Každý si uvědomuje, že život je skutečný dar a zdraví je to nejcennější, co máme. Ani lidem z týmu Blogic není lhostejných život druhých a proto finančně podpořili tuto nadaci, díky čemuž pomohli lidem trpícím onkologickým onemocněním.

BABYBOX

Babybox pro odložené děti pomáhá dětem, rodičům a matkám, které se v tísnivé situaci nedokážou postarat o novorozence. Blogic tým přispěl na osudy zmíněných odložených miminek, která by bez existence a pomoci BabyBoxu nenašla svá zázemí a podporu na cestě svým životem.

DALŠÍ PODPOŘENÉ SUBJEKTY

  • Mateřská školka Okružní Zlín

  • Podpora publikace Sešit plný hodnot - knížka pro děti

  • Podpora publikace Dubínek a Modřínek aneb malá dobrodružství lesních skřítků - knížka pro děti

  • Útulek pro zvířata v nouzi Zlín - Vršava

  • Námořnická unie Apráles

  • Svaz neslyšících a nedoslýchavých Vsetín

  • Velvyslanectví Ukrajiny v České republice

  • Národopisný spolek Klobučan

  • Nadace Šance

  • Lobby - Gamingový a  technologický event

Budoucnost v Zilicon

Zilicon je jednou z našich vizí pro následující dekádu. Zlín má díky Univerzitě Tomáše Bati a dostatku vysoce kvalifikovaných absolventů v oboru, ale také díky podnikatelské tradici dané Baťovskou historií veškeré předpoklady pro zařazení Zlína mezi nejvýznamnější hi-tech vývojová centra v České republice.

V rámci našich činností podporujeme vznik nových startupů nebo produktových společností ať už formou spin-offů, nebo investicí do samostatných startup společností. Touto cestou sledujeme zapojení opět většího počtu absolventů do zajímavých projektů v hi-tech oboru ve Zlíně a zvýšení významu Zlína jako vývojového centra v ČR.

"Věříme, že zlínské údolí má šanci stát se moravským Zilicon Valley."

PANDEMIE COVID-19

V březnu 2020 v době největšího nedostatku ochranných prostředků jsme se i my rozhodli zapojit do pomoci nemocnicím a sociálním ústavům. Náš tým a naše společnost vlastními silami i s pomocí spřátelených společností dodal do Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně, Vojenské nemocnice Olomouc, nemocnice v Karviné, v Kroměříži a v Šumperku a dalších více než 5 000 ks roušek a finančně podpořil i dodání celoobličejových štítů. 

Spolupracovali jsme také se Skautským krizovým centrem ve Zlíně, které bylo v průběhu první vlny pandemie v průběhu první vlny pandemie založeno . Dobrovolníci z řad nejen skautů zajišťovali nákupy a  ostatní nutné záležitosti pro seniory, šili a rozváželi roušky a především se snažili být co nejvíce nápomocní všem. Tým Blogic i zde přispěl finančně a materiálně a díky tomu byli dětští lékaři ve Zlíně a okolí vybaveni celoobličejovými maskami.

CYKLISTÉ NATÁLKA A TOM

Již několik let pravidelně a nejen finančně podporujeme našeho kolegu Toma  a jeho přítelkyni Natálku v jejich nadšení a zápalu pro cyklistiku. S údivem a hrdostí sledujeme jejich neuvěřitelné výkony na závodech po celé České republice i na světových šampionátech. Máme velkou radost z jejich nasazení a výsledků, kterých dosahují!

Charitativní činnost

Spolupráce se středními školami

Dlouhodobě spolupracujeme také se středními školami, které se ve Zlínském a Moravskoslezském kraji zaměřují na IT obory..  Praxi u nás už absolvovalo více než šest desítek studentů, kteří díky našim zkušeným mentorům mohli  poprvé nahlédnout do reality a vyzkoušet si týmovou práci na společném projektu.

NADACE ŠANCE OLOMOUC

Nezisková organizace pomáhá hematologicky, onkologicky a chronicky nemocným dětem a jejich rodinám na Dětské klinice Fakultní nemocnice Olomouc. Společnost Blogic podpořila tyto vážně nemocné děti zakoupením tradičních Vánočních hvězd pro všechny členy Blogic týmu.

PLAVKYNĚ NELA DIVOŠOVÁ

Nela  pochází ze Zlína a je nejlepší mentálně postiženou plavkyní v České republice. Díky tomu si poprvé vybojovala účast na mezinárodních 2. Evropských letních hrách v Polsku Virtus summer games 2022. Jsme rádi, že jsme jí mohli pomoci splnit sen zúčastnit se mezinárodních závodů v závodním plavání, kde dosáhla skvělého finálového umístění a pokořila čtyři osobní rekordy! A my Nele dál fandíme a přejeme jí, aby splnila i svůj další cíl -  dostat co nejblíže k evropské špičce.

Díky našim kolegům a přispění celé společnosti se podařilo na Univerzitě Tomáše Bati personálně, specialisty z praxe, zajistit několik odborných předmětů z oblasti vývoje softwarových aplikací. 

S UTB spolupracujeme i v dalších oblastech, např. se pravidelně účastníme  workshopů a veletrhů pro studenty, zajišťujeme odborné přednášky, finančně podporujeme univerzitní akce či oceňujeme nejlepší studenty.

Back to site
bottom of page